Doelstelling

De ernstige spanningsklachten die zich manifesteren in:

lichamelijke en psychische klachten( met eventuele sociale problemen als gevolg ) , brengen mensen uit balans ,
maken onzeker en angstig
en kunnen zelfs leiden tot ernstig disfunctioneren.

Daarom zijn de volgende doelstellingen belangrijk:

Inzicht krijgen omtrent de huidige klachten en problemen en de oorzaken die eraan ten grondslag liggen.
Vergroten van zelfvertrouwen.
Persoonlijke groei en ontwikkeling.
Inzicht in eigen handelen en hier ook verantwoordelijkheid voor dragen.
Aanleren van vaardigheden op lichamelijk , emotioneel en sociaal gebied om een evenwicht in Denken , Voelen en Doen te ontwikkelen.

Wie ben ik? Spanningsklachten Theorie Thema's
Doelstelling Coachingtraject Praktijk Burnout
Contact Literatuur Home