"When the mind suffers, the body cries out"

Wat je denkt heeft invloed op je lichaam.
Wat je doet beïnvloedt je psyche.
De gevolgen worden ook op je werk en in je sociale leven merkbaar.
Wil je stressklachten op een effectieve manier aanpakken dan zul je aan deze drie gebieden moeten werken.
Tijdens mijn sessies staat dan ook de biopsychosociale ( integrale ) aanpak centraal.

Stressklachten zijn een psychische en lichamelijke aangelegenheid.
Daarom vind ik inzichtgevende gesprekken , communiceren met je lijf ( bewustwording ) en inzicht in de gevolgen die het heeft voor je sociale leven van groot belang.


Dus een combinatie van:

1: inzichtgevende gesprekken om helderheid en inzicht te krijgen in de klachten.
2: goed naar je lijf leren luisteren,de boodschap verstaan en de mogelijkheden en vaardigheden ontwikkelen om adequaat hier mee om te gaan.
3: inzicht in de gevolgen voor je werk en je sociale leven en ook hier gereedschap voor ontwikkelen.

Chronische stressklachten uiten zich :

lichamelijk
psychisch
gedragsmatig en sociaal.
Tijdens mijn sessies komen al deze gebieden aan de orde,via gesprekken maar ook via lichaamswerk.
Deze gecombineerde manier van werken heeft als praktisch voordeel dat er geen verdere verwijzing  nodig is.
Je lijf maakt je bewust van spanningen/blokkades en gevoelens die vervolgens weer inzicht geven in je emotionele problemen.
Aan de hand hiervan wordt ook duidelijk waar aan gewerkt moet worden om weer in balans te komen en wat je moet en kunt ontwikkelen om herhaling te voorkomen.

Naast mijn geheel eigen integrale werkmethode maak ik ook gebruik van het  ACCES-protocol.

ACCESS-protocol

Kortdurende behandeling voor burnout

De methode van Carien Karsten

Wat heb je nodig om weer terug te keren in je werk? Dit is de centrale vraag in de kortdurende behandelmethode die psycholoog/psychotherapeut Dr. Carien Karsten ontwikkelde. Karsten verzorgde op het congres van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen een drukbezochte workshop over deze methodiek. ‘Problemen rond werk en werkhervatting zijn gebieden waarop psychologen zich nadrukkelijker zouden kunnen manifesteren’, meent Karsten.

 

Het ACCESS-protocol is toepasbaar op mensen met een burnout, RSI-klachten, whiplash. Maar ook bijvoorbeeld bij mensen die na een hartinfarct weer aan het werk willen. Het succespercentage is hoog, zo blijkt uit onderzoek van 2004: maar liefst 94% van de mensen die volgens het protocol is behandeld, hervatte het werk binnen een half jaar. Waar hebben we het concreet over? Het ACCESS-protocol beslaat zes sessies van anderhalf uur, met tussenpauzes van drie of vier weken. Het protocol is opgebouwd uit zes componenten: analyse, conditie, cognitie, effectief functioneren in het werk, sociale vaardigheden en stabiliseren. In de analyse wordt gekeken of er inderdaad sprake is van een burnout. Dan volgt een inventarisatie van de werkstressoren, maar ook van de energiegevers in het werk. De sociale situatie wordt in kaart gebracht. Vervolgens start de behandeling. Conditie en cognitie worden tegelijkertijd aangepakt.

 

Wie ben ik? Spanningsklachten Theorie Thema's
Doelstelling Coachingtraject Praktijk Burnout
Contact Literatuur Home